-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ( 6ΘΕΣΙΟ ) - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ( 6ΘΕΣΙΟ ) - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Πανεπιστημιούπολη, Πάτρα [Δήμος], Αχαϊα

  2610992100

Πάτρα [Δήμος]

Δες στον Χάρτη