-ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ (Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Ε.)

-ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ (Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Ε.)

Ταβέρνες

Γαλατάδες, Κρύα Βρύση, Πέλλα, 58300

  2382043011

Κρύα Βρύση

-ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ (Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Ε.)
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη