-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Ανεξαρτησίας 146Α & Φιλικής Εταιρείας, Ιωάννινα, 45444

  2651054414

Δες στον Χάρτη