-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Αλυκές Ποταμού, Κέρκυρα, 49100

  2661081393

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη