-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Οδός 1770 24, Ηράκλειο, 71202

  2813412510

  2813412535

Δες στο Χάρτη