-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ

Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές

Δίκαια, ΚΥΠΡΙΝΟΣ, Κυπρίνος, Έβρος, 68006

  2556022222

Κυπρίνος

Δες στον Χάρτη