-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ KAI ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝOTIOY ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ KAI ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝOTIOY ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Ομήρου 15 & Εστίας 2, Κυκλάδες, 84100

  2281079615

  2281079635

Δες στον Χάρτη