ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

ΤΕΡΜΑ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ, Ηράκλειο [Δήμος], Ηράκλειο, 0

  2813410550

Ηράκλειο [Δήμος]

Δες στο Χάρτη