-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Πολύγυρος [Δήμος], Χαλκιδική

  2371351220

Πολύγυρος [Δήμος]

Δες στον Χάρτη