-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Πολύγυρος [Δήμος], Χαλκιδική

  2371039302

Πολύγυρος [Δήμος]

Δες στο Χάρτη