-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Πολύγυρος [Δήμος], Χαλκιδική

  2371351421

  2371039320

Πολύγυρος [Δήμος]

Δες στον Χάρτη