-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές

Βοΐου, Κοζάνη, 50002

  2468031171

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη