-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΙΑΔΩΝ

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΙΑΔΩΝ

Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές

Ιθάκη, Ιθάκη, Κεφαλληνία, 28300

  2674051203

Ιθάκη

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΙΑΔΩΝ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη