-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ

Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές

Αλεξάνδρεια, Αλεξάνδρεια, Ημαθία, 59300

  2333051010

Αλεξάνδρεια

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη