-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ

Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές

Νησί, Αλεξάνδρεια, Ημαθία, 59300

  2333051533

Αλεξάνδρεια

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη