-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΒΑΣ

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΒΑΣ

Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές

Διάβα, Καλαμπάκα, Τρίκαλα, 42200

  2432025222

Καλαμπάκα

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΒΑΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη