-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ

Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές

Καστοριά, Αγία Τριάδα, Καστοριά, 52100

  2467091319

Αγία Τριάδα

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη