-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ

Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές

Δολιανά, Καλπάκι, Ιωάννινα, 44004

  2653041575

Καλπάκι

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη