-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές

Ελασσόνα, Ελασσόνα, Λάρισα, 40200

  2493061203

Ελασσόνα

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη