-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές

Κατερίνη, Κατερίνη [Δήμος], Πιερία

  2351051326

Κατερίνη [Δήμος]

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη