-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΥΚΟΥ

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΥΚΟΥ

Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές

Κατερίνη, Κατερίνη [Δήμος], Πιερία

  2351083190

Κατερίνη [Δήμος]

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΥΚΟΥ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη