-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ

Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές

Αμύνταιο, Αμύνταιο, Φλώρινα

  2386071352

Αμύνταιο

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη