-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ

Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές

Νέα Μαλεσιάδα, Ίναχος, Αιτωλοακαρνανία, 30017

  2647051122

Ίναχος

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη