-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΛΗΜΑΤΟΣ

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΛΗΜΑΤΟΣ

Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές

Σκόπελος, Σκόπελος, Μαγνησία, 37003

  2424033000

Σκόπελος

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΛΗΜΑΤΟΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη