-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ

Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές

Βέροια, Βέροια [Δήμος], Ημαθία

  2331094260

Βέροια [Δήμος]

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη