-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΤΑΜΩΝ

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΤΑΜΩΝ

Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές

Ποταμοί, Κάτω Νευροκόπι, Δράμα, 66033

  2523061225

Κάτω Νευροκόπι

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΤΑΜΩΝ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη