-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές

Αλμυρός, Αλμυρός, Μαγνησία

  2422031211

Αλμυρός

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη