-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΡΙΓΟΝΑΣ

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΡΙΓΟΝΑΣ

Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές

ΤΡΙΓΟΝΑΣ, Καλαμπάκα, Τρίκαλα, 42200

  2432070113

Καλαμπάκα

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΡΙΓΟΝΑΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη