-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΡΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΡΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές

Σκόπελος, Γέρας, Λέσβος, 81106

  2251082433

Γέρας

Δες στο Χάρτη