ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΦΟΔΣΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΦΟΔΣΑ

Απορριμμάτων Αποκομιδή - Αποτέφρωση

Βύρωνος 67, Καλαμάτα [Δήμος], Μεσσηνία, 24100

  2721023540

  2721025234

Καλαμάτα [Δήμος]

Δες στο Χάρτη

Περιγραφή

Απορριμμάτων Αποκομιδή - Αποτέφρωση