-ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ

-ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ

Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές

Ηρακλείδες, Δωδεκάνησα

  2242091202