-ΠΕΣΥΠ - Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΥΜΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

-ΠΕΣΥΠ - Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΥΜΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές

Χώρα, Σύμη, Δωδεκάνησα, 85600

  2246071290

Σύμη

-ΠΕΣΥΠ - Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΥΜΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη