-Πητελά Κωνσταντίνα Β.

-Πητελά Κωνσταντίνα Β.

Τρόφιμα

Ποντοκώμη, Πτολεμαΐδα, Κοζάνη, 50200

  2461096345

Πτολεμαΐδα

-Πητελά Κωνσταντίνα Β.
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη