ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΑΞΤΕ

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΑΞΤΕ

Ξενοδοχείο

Πέτρα, Λέσβος, 81109

  2253041692

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΑΞΤΕ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη