ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΚΕΠΗ ΑΓΑΠΗΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΤΕΓΗ ΑΓΑΠΗΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΚΕΠΗ ΑΓΑΠΗΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΤΕΓΗ ΑΓΑΠΗΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μονάδα Φροντίδας

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Άρτεμις, Αττική

  2106645050

Περιγραφή

ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ