ΦΙΛΙΑ Α ΤΟΥΝΤΑ-ΑΠΟΚΟΡΟΣ

ΦΙΛΙΑ Α ΤΟΥΝΤΑ-ΑΠΟΚΟΡΟΣ

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια

ΚΑΛΥΒΕΣ, Αρμένιο, Χανιά, 73003

 6939319883 / 2825032204 / 2825031076 / 6934193469

  2825031076

  http://www.apokoroshotel.gr

Αρμένιο

Δες στο Χάρτη