-ΦΡΕΓΑΤΑ (Γιουσμάς Ευστράτιος Ν.)

-ΦΡΕΓΑΤΑ (Γιουσμάς Ευστράτιος Ν.)

Ταβέρνες

Βασιλικά, Πολίχνιτος, Λέσβος, 81300

  2252071508

Πολίχνιτος

-ΦΡΕΓΑΤΑ (Γιουσμάς Ευστράτιος Ν.)
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη