-ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ & ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

-ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ & ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Δικαστήρια

Αβέρωφ 27, Ηράκλειο [Δήμος], Ηράκλειο, 71201

  2810229867

Ηράκλειο [Δήμος]

Δες στον Χάρτη