ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Ι ΑΒΕΕ-ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Ι.ΑΒΕΕ

ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Ι ΑΒΕΕ-ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Ι.ΑΒΕΕ

Βιομηχανία Αφρωδών Πλαστικών

Κλωσσάρι, Αττική, 19400

  2106627364

ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Ι ΑΒΕΕ-ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Ι.ΑΒΕΕ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη

Περιγραφή

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΦΡΟΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ