-ΣΑΡΡΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕΒΕ

-ΣΑΡΡΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕΒΕ

Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Παπαγιάννη Σκουλά & Ηρακλή, Ηράκλειο, 71305

  2810261373 / 2810256580

-ΣΑΡΡΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕΒΕ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη