ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού - Περιβάλλοντος& Υποδομών

Πλατεία Πύρρου 1, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Ιωαννινα [Δημος], Ιωαννινα, 45221

Γενικός Διευθυντής

Fax : 2651364316

Σταθερό : 2651087316 /  2651364316

Δες στο Χάρτη