ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  >>  Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού - Περιβάλλοντος& Υποδομών  >>  Διεύθυνση Περιβάλλοντος& Χωρικού Σχεδιασμού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διεύθυνση Περιβάλλοντος& Χωρικού Σχεδιασμού

Πλατεία Πύρρου 1, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Ιωαννινα [Δημος], Ιωαννινα, 45221

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2651364324

Fax : 2651073862

Δες υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτήν:

Δες στο Χάρτη