ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  >>  Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας  >>  Διεύθυνση Διοίκησης  >>  Τμήμα Γραμματείας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Τμήμα Γραμματείας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2651364240 /  2651364239

Fax : 2651028556