ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  >>  Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας  >>  Διεύθυνση Διοίκησης  >>  Τμήμα Συλλογικών Οργάνων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Τμήμα Συλλογικών Οργάνων

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2651364204

Fax : 2651070472