ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  >>  Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας  >>  Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Πλατεία Πύρρου 1, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Ιωαννινα [Δημος], Ιωαννινα, 45221

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2651087206 /  2651027890

Fax : 2651070472

Δες υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτήν:

Δες στον Χάρτη