ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ& ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αριστείδου 1, ΣΤΑΔΙΟ, Αθηνα [Δημος], Αττικη, 10559

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό: 2109220238 /  2109220944 /  2109240721

Fax: 2109220143

adipsecretariat@hqa.gr

Δες στο Χάρτη