Τμήμα Προϋπολογισμού& Λογιστικής Διαχείρισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πλατεία Πύρρου 1, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Ιωαννινα [Δημος], Ιωαννινα, 45221

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό: 2651364226

Fax: 2651025244

Δες στο Χάρτη