ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διεύθυνση Κτηνιατρικής

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2651364166

Fax : 2651030250