ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διεύθυνση Πολιτικής Γης

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2651364125

Fax : 2651364428

Δες υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτήν: