ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Τηλεφωνικό Κέντρο

Σταθερό : 2106475600

Fax : 2106475628

Πρωτόκολλο - Οικονομικό

Σταθερό : 2106475697

Επικοινωνία - Δημόσιες Σχέσεις

Σταθερό : 2106475696

contact@dpa.gr